top of page

התחדשות עירונית - תמא 38

מהי תמ"א 38

 

לפי סקרים ותחזיות של מוסדות מחקר בישראל ובעולם צופים רעידת אדמה בישראל.

לא ניתן כמובן לחזות את המועד המדויק של התרחשותה אולם ברור כי יש להיערך לקראתה בהתאם.

בישראל אושר תקן ישראלי מס' 413 אשר הוכנס לשימוש בשנת 1975 וכל מבנה חדש מחויב לעמוד בהן.

התוכנית חלה על מבנים קיימים אשר הוצא היתר לבנייתם לפני ה-1 בינואר 1980 (למעט מבנים העומדים בתקן ישראלי 413).

 

כחלק מההכנות לרעידת אדמה עלה הצורך בחיזוק מבנים קיימים שנבנו טרם כניסת התקנות לתוקף. אי לכך בשנת 2005 גובשה תוכנית מתאר ארצית מספר 38 (תמ"א 38). התוכנית קובעת הנחיות תכנוניות לחיזוק מבנים קיימים במטרה לשפר את עמידותם בפני רעידות אדמה ובמקביל מגדירה תמריצים כלכליים כגון: הוספת יחידות דיור והרחב יחידות דיור קיימות, במטרה לעודד תושבים לבצע את החיזוק של המבנה 

בכוחות עצמם או בעזרת יזמים פרטיים.

 

 

על מנת להנות מיתרונות תוכנית תמא 38 חברתנו מציעה מלבד חיזוק המבנה מפני רעידות אדמה:

  • בניית תוספת ליחידות הדיור עד 25 מ"ר. בהתאם לתנאי השטח ולמצב המבנה הקיים.

  • תוספת חנייה.

  • הוספת מעלית.

  • שיפוץ לובי הכניסה.

  • שיפור חזית המבנה הכולל חזית חדשה מאבן ירושלמית או ניקוי חול של אבן.

  • שיפור המרחב החיצוני של המבנה הכולל גינון ועוד.

 

הכל בכפוף לתנאי השטח ומצב המבנה כיום.

 

 

דוגמא לתמ"א 38 בשלבי תכנון ואישור אחרונים:

 

 

רוצים להנות מיתרונות התוכנית?
חייגו אלינו ותדעו איך תוכלו להרוויח!

bottom of page