top of page

התחדשות עירונית - פינוי בינוי

מהי תוכנית פינוי בינוי

 

תכניות מחוזיות וארציות שבראשן תמ"א 35 קבעו כי חלק גדול ככל האפשר מן הבינוי העתידי של ישראל צריך להתבצע בשטחים מבונים. כך יישמרו שטחים פתוחים וייעשה שימוש יעיל בקרקע, בתשתיות ובמוסדות ציבור. צפוי כי תוספת בנייה זו תגרום להתחדשות המלאי הבנוי ותמנע הידרדרות פיזית וחברתית של שכונות. 
 

הממשלה קיבלה סדרת החלטות, מאז המחצית השנייה של שנות התשעים, בדבר מתן תמריצים וקביעת דרכים לקידום מתחמים להתחדשות עירונית -פינוי-בינוי ועיבוי בנייה. 

 

פרטים נוספים בקרוב...

להמשך קריאה באתר משרד הבינוי לחצו כאן

 

 

 

bottom of page